Reklamacja zakupionego towaru:

Dokonując zakupu towarów w naszym sklepie macie Państwo możliwość REKLAMACJI towaru podlegającego gwarancji.

Standardowy okres gwarancji wynosi 12 miesięcy od daty otrzymania zakupionego towaru.

Jeżeli okres gwarancji jest inny niż standardowy, informacja na ten temat podana jest w opisie produktu.

Aby złożyć reklamację, należy przesłać informację o powstałych usterkach, pisząc na adres e-mail: techwar@poczta.pl lub listownie na adres:

Techwar Magdalena Mrówczyńska
ul. Komuny Paryskiej 81B,
50-452 Wrocław

Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

    - imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
    - datę zawarcia Umowy (zakupu towaru) stanowiącej podstawę reklamacji,
    - przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
    - wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Kupujący może skorzystać ze wzoru druku reklamacyjnego, podanego poniżej.

Pobierz wzór druku reklamacyjnego:

  Wzór druku reklamacyjnego

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie

Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Adres korespondencyjny do składania reklamacji oraz wszelkie dane kontaktowe, które pozwolą na kontakt z naszą firmą:

Techwar Magdalena Mrówczyńska
ul. Komuny Paryskiej 81B,
50-452 Wrocław

tel. 71 794 45 67
kom. 696 462 095