Reklamacja zakupionego towaru:

Dokonując zakupu towarów w naszym sklepie macie Państwo możliwość REKLAMACJI towaru podlegającego gwarancji.

Standardowy okres gwarancji w przypadku zakupów firmowych wynosi 12 miesięcy od daty otrzymania zakupionego towaru.

Jeżeli okres gwarancji jest inny niż standardowy, informacja na ten temat podana jest w opisie produktu.

Aby złożyć reklamację, należy przesłać informację o powstałych usterkach, pisząc na adres e-mail: techwar@poczta.pl lub listownie na adres:

TECHWAR Magdalena Mrówczyńska
ul.Wilczycka 10,
51-361 Wilczyce
woj. dolnośląskie
kom. 696 462 095


Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

    - imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
    - datę zawarcia Umowy (zakupu towaru) stanowiącej podstawę reklamacji,
    - przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
    - wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

Kupujący może skorzystać ze wzoru druku reklamacyjnego, podanego poniżej.

Pobierz wzór druku reklamacyjnego:

  Wzór druku reklamacyjnego

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie

Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Adres korespondencyjny do składania reklamacji oraz wszelkie dane kontaktowe, które pozwolą na kontakt z naszą firmą:

TECHWAR Magdalena Mrówczyńska
ul.Wilczycka 10,
51-361 Wilczyce
woj. dolnośląskie
kom. 696 462 095
mail: techwar@poczta.pl